Select Page

Sinopsi del

Fòrum

“El Fòrum Internacional de la Música és per damunt de tot una convocatòria festiva perquè no en va se celebren els 30 anys d’existència del Palau. Però també és una manifestació que reivindica el mecanisme de l’escolta. A nivell de paraules i a nivell de sons. En els diàlegs parlats i en la música pura. Es reflexiona a més sobre l’essència de la música, l’educació, les possibilitats de futur i les repercussions sociològiques. Però per damunt de tot es posa de manifest l’ànima musical de València amb les seues bandes, la seua capacitat d’afrontar reptes culturals i el seu amor incondicional pel ritme. Representants de Brasil, Argentina, Mèxic, Itàlia, França i diverses comunitats espanyoles reforcen l’abast d’uns debats sens dubte enriquidors”

Coneix el

Programa

22-23-24 de novembre de 2017

Inscripció

 Inscripcions online tancades

Inscripcions presencials a partir del dia 22 a les 10 h en el Palau de la Música

La inscripció del Fòrum Internacional de Música és de
20 € per a professionals i 10 € per a estudiants.

L’administració educativa podrà reconéixer la participació de l’alumnat dels conservatoris o centres autoritzats, demanant a la secretaria del centre l'esmentat reconeixement com a hores de participació en activitats complementàries o crèdits ECTS, segons es tracte ensenyaments professionals o superiors, a proposta del tutor de cada alumne.

 

 

News

“El Foro Internacional de la Música es por encima de todo una convocatoria festiva pues no en vano se celebran los 30 años de existencia del Palau. Pero también es una manifestación que reivindica el mecanismo de la escucha.

Ramón Tebar, Director de l’Orquestra de València

Palau de la Música, València 3 dies / 58ponentsAnem a escoltar-nos 22-24 Novembre "Vos convide a participar en el Fòrum Internacional de Música al Palau de la Música de València. Una oportunitat per a debatre, conversar, discutir i sobretot, escoltar-se els uns als...