Select Page

Sinopsi del

Fòrum

“El Fòrum Internacional de la Música és per damunt de tot una convocatòria festiva perquè no en va se celebren els 30 anys d’existència del Palau. Però també és una manifestació que reivindica el mecanisme de l’escolta. A nivell de paraules i a nivell de sons. En els diàlegs parlats i en la música pura. Es reflexiona a més sobre l’essència de la música, l’educació, les possibilitats de futur i les repercussions sociològiques. Però per damunt de tot es posa de manifest l’ànima musical de València amb les seues bandes, la seua capacitat d’afrontar reptes culturals i el seu amor incondicional pel ritme. Representants de Brasil, Argentina, Mèxic, Itàlia, França i diverses comunitats espanyoles reforcen l’abast d’uns debats sens dubte enriquidors”

Coneix el

Programa

22-23-24 de novembre de 2017

Inscripció

 Inscripcions online tancades

Inscripcions presencials a partir del dia 22 a les 10 h en el Palau de la Música

La inscripció del Fòrum Internacional de Música és de
20 € per a professionals i 10 € per a estudiants.

L’administració educativa podrà reconéixer la participació de l’alumnat dels conservatoris o centres autoritzats, demanant a la secretaria del centre l'esmentat reconeixement com a hores de participació en activitats complementàries o crèdits ECTS, segons es tracte ensenyaments professionals o superiors, a proposta del tutor de cada alumne.

 

 

News

“El Foro Internacional de la Música es por encima de todo una convocatoria festiva pues no en vano se celebran los 30 años de existencia del Palau. Pero también es una manifestación que reivindica el mecanismo de la escucha.

3 dies / 58 ponents

Palau de la Música, València 3 dies / 58ponentsAnem a escoltar-nos 22-24 Novembre Redoble de tambors.... t'expliquem ja tot el que ocorrerà durant els tres dies del Fòrum. Dimecres 22 "La necessitat de la música" és el tema central i tractarem la gestió musical, els...

Celebrem el 30 aniversari del Palau de la Música

Palau de la Música, València 3 dies / 58ponents Anem a escoltar-nos 22-24 Novembre “És una manifestació que reivindica el mecanisme de l'escolta. A nivell de paraules i a nivell de sons. En elsdiàlegsparlats i en la música pura.” Juan Ángel Vela del Campo és el...

Anem a escoltar-nos

Palau de la Música, ValÈncia 3 dies / 58 ponents Anem a escoltar-nos 22-24 Novembre "Anem a escoltar-nos" es presenta no només com un eslògan del Fòrum Internacional de Música, sinó com una declaració d'intencions per al debat, per posar sobre la taula totes les...