Select Page

Política de Privacitat

OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA. , (d’ara en avant, O.A.M.), amb N.I.F. P-9625223D, titular del WEB, i adreça de correu electrònic info@palauvalencia.com, garantix el compliment íntegre de les obligacions disposades en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD i la resta de normativa vigent en la matèria i configura esta política com un dels pilars bàsics en les línies d’actuació de O.A.M..

En coherència amb els nostres propòsits i el nostre afany per mantindre la confiança que depositeu en nosaltres, hem adoptat diferents mesures de seguretat, no sols per obligació, sinó pel ferm convenciment i respecte cap a la intimitat i privacitat dels nostres contactes, clients i usuaris del WEB.

Abans de facilitar-nos les teues dades per qualsevol mitjà dels oferits a través del WEB et recomanem que lliges atentament tots els apartats de la nostra Política de Privacitat perquè la protecció siga més eficaç.

O.A.M. invertix part dels seus recursos en la creació de mesures organitzatives, tècniques i jurídiques per a protegir la privacitat de tots els usuaris del WEB. Perquè la protecció siga més eficaç, es recomana llegir atentament la descripció de la nostra normativa de privacitat.

Informació Bàsica

T’informem que les dades que ens facilites per mitjà de correu electrònic, en els processos de registre, o a través dels distints qüestionaris del WEB, així com qualsevol altra informació a què tinguem accés en virtut de les compres que realitzes, seran incorporades als nostres fitxers sota la responsabilitat de O.A.M., amb la finalitat de gestionar la relació i comunicació amb els diferents perfils d’usuaris del WEB, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries sobre la nostra activitat o la dels nostres promotors o organitzadors dels esdeveniments, per mitjà de qualsevol mitjà, incloent-hi l’enviament de comunicacions electròniques (mail, SMS, MMS, WHATSAPP, LINE, TELEGRAM, i per qualsevol altre mitjà electrònic de característiques semblants que sorgisca en el futur), que puguen ser d’interés per a l’usuari, adequant les nostres ofertes a les seues preferències o necessitats. Estos fitxers estan degudament inscrits en el Registre General de protecció de dades.

Els usuaris que faciliten dades de caràcter personal, consenten inequívocament la incorporació de les seues dades als fitxers indicats, dels quals és responsable O.A.M., així com el tractament mixt, tant informatitzat com no automatitzat d’estos a fi que puguen ser utilitzats per O.A.M., amb les finalitats expressades.

Els camps marcats amb un asterisc (*) en els formularis de registre per a emplenar, són estrictament necessaris per a atendre qualsevol tipus de consulta o sol·licitud de servici publicitat en el WEB i és voluntària la inclusió de dades en la resta dels camps.

L’usuari garantix que les dades personals facilitades a O.A.M. són veraces, i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació o variació.

O.A.M. procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixen de ser necessàries o pertinents per a la finalitat amb què hagueren sigut demanades o registrades.

O.A.M. es reserva el dret a modificar esta Política de Privacitat en qualsevol moment per a adaptar-la a novetats legislatives que es troben vigents en el moment en què s’accedix a www.forumdemusicavalencia.com o per a modificar imprecisions tècniques o errors tipogràfics que es poden detectar.

Exercici de drets

Pots exercitar els teus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, per mitjà d’un escrit dirigit a Universal Tiquets S.L., Pl. Jose Mª Orense, 7 i 8 Baix 46022 València (Espanya), junt amb una fotocòpia del DNI, o enviant un correu electrònic a info@palauvalencia.com, des del compte de correu que ens vas facilitar en donar-te d’alta en la nostra base de dades.

Àrea del client

És una ferramenta dins de www.forumdemusicavalencia.com  que permet l’usuari consultar les entrades pendents d’imprimir.

En fer la primera compra en O.A.M., l’usuari rebrà una adreça electrònica on s’informa de la clau i la contrasenya assignada per a poder accedir a imprimir o reimprimir les seues entrades. L’usuari haurà de custodiar degudament les claus i contrasenyes facilitades per al seu accés com a usuari registrat, atés que són de caràcter personal i confidencial, sent l’usuari responsable del seu ús per una tercera persona a qui dita usuària se les haja facilitat.

Les instruccions per a modificar o donar de baixa les dades personals de la base de dades de O.A.M. s’indiquen en el peu del cos de les comunicacions electròniques enviades per O.A.M.  al  usuari.

Política de cookies

Una cookie és un arxiu que és descarregat pel dispositiu que uses per a accedir al nostre website i emmagatzemat en el disc dur del dit dispositiu. Estes cookies tenen diverses utilitats.

Usem els tipus següents de cookies:

Cookies d’autentificació

Algunes cookies són essencials per al funcionament del nostre website. Per exemple, els cookies ens permeten identificar els usuaris de manera que puguen entrar en els seus comptes.

Cookies de tercers

Usem google analytics.

Canviar les preferències del navegador

Pots canviar les preferències del teu navegador per a limitar a què cookies ha de permetre l’accés. Estes preferències se solen trobar en el menú “opcions” o “preferències” del teu navegador.

Pots trobar més informació en el menú “Ajuda” del teu navegador:

No obstant això, si canvies les teues preferències i bloqueges les cookies, potser perdràs algunes funcionalitats del nostre pàgina web

Més informació

Pots trobar més informació sobre cookies en: www.allaboutcookies.org o www.youronlinechoices.eu.

El nostre programari i l’analitzador de tràfic del site utilitza cookies a tercers i seguiments d’Ips que ens permeten arreplegar dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de què prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla.

Atenció al client

O.A.M. posa a disposició dels usuaris un compte info@palauvalencia.com on l’usuari podrà enviar qualsevol suggeriment, reclamació o petició de servici.

Menors

L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant posseïx la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seues dades de caràcter personal i, tot això, de conformitat amb el que establix la Política de Privacitat.