Select Page
Palau de la Música, ValÈncia

3 dies / 58 ponents
Anem a escoltar-nos

Jornada dia 
Sala Rodrigo:
L’educació a les bandes de música.
Sala Martín i Soler:
Al voltant d’una exposició.

ConEIX 

antonio
Ariño Villarroya

Catedràtic de Sociologia de la Universitat de València. 

Antonio Ariño Villarroya, és catedràtic de sociologia  i professor des de 1987 per la Universitat de València. Va obtindre la llicenciatura en Geografia i Història el 1985 i el doctorat en Sociologia el 1990. Ha estat director del departament de Sociologia  i Antropologia  Social des del 1997 a 2003 i vicerector d’estudis, de convergència europea i qualitat, de planificació i igualtat i de cultura i igualtat des del 15 de març de 2011. Ha estat també vicepresident de la Federació Espanyola de Sociologia. Les seues principals línies d’investigació han de veure amb els àmbits de la sociologia de la cultura, les polítiques de benestar social i el tercer sector.