Select Page
Palau de la Música, ValÈncia

3 dies / 58 ponents
Anem a escoltar-nos

Jornada dia 23
16:00 Martín i Soler:

El Palau de la Música com a focus d’atracció de públic nou.


Coneix 

Joaquín Guzmán

Crític musical del diari ABC