Select Page
Palau de la Música, ValÈncia

3 dies / 58 ponents
Anem a escoltar-nos

Jornada dia 23
17:00 Sala Rodrigo:
L’educació, ferramenta del futur.

ConEIX 

Fani Blanch

Directora del Conservatori  Professional de Música de Torrent.

Estudia​ ​violoncel​ ​amb​ ​Fernando​ ​Badía,​ ​Salvador​ ​Escrig​ ​i​ ​Elías Arizcuren. Ha​ ​participat​ ​en​ ​els​ cursos​ ​internacionals​ ​d’interpretació​ ​des​ ​de​ ​l’any 1989​.

Ha​ ​col·laborat​ ​amb​ ​el​ ​“Departament​ ​d’Innovació Educativa”​ ​de​ ​la Conselleria​ ​d’Educació​ ​i​ ​Ciència,​ ​en​ ​l’elaboració​ ​del​ ​disseny​ ​curricular​ ​del grau​ ​elemental​ ​per​ ​a​ ​instruments​ ​de​ ​corda.​ ​La​ ​mateixa Conselleria​ ​li​ ​ha publicat​ ​una​ ​Unitat​ ​Didàctica sobre​ ​el​ ​“Coneixement​ ​dels​ ​colps​ ​d’arc bàsics:​ ​detaché​ ​i​ ​martelé”. Coautora​ ​de​ ​“Els​ ​instruments​ ​de​ ​corda”,​ ​llibre​ ​encarregat​ ​i​ ​publicat per​ ​la Conselleria​ ​de​ ​Cultura​ ​de​ ​la​ ​Generalitat​ Valenciana​ ​dins​ ​de​ ​la col·lecció​ ​Biblioteca​ ​Infantil.

Ingressa​ ​per​ ​oposició​ ​en​ ​el​ ​cos​ ​de​ ​professors​ ​de​ ​música. Actualment​ ​és​ ​la​ ​Directora​ ​del​ ​Conservatori​ ​Professional​ ​de Música​ ​de​ ​Torrent,​ ​i​ ​professora​ ​de​ ​l’especialitat​ ​de​ ​violoncel.

El projecte d’inclusió educativa “Tots musics, tots diferents”.

El projecte Tots músics, tots diferents és un projecte educatiu que permet escolaritzar en el Conservatori de Torrent a alumnes amb necessitats educatives específiques en els Ensenyaments Elementals de Música.

Partim de la convicció que els ensenyaments reglats de música poden ser cursats per alumnes amb discapacitats, ja que les aptituds musicals estan presents en l’ésser humà amb independència d’altres factors. La història de la música ens ofereix nombrosos exemples de músics magnífics amb algun tipus de discapacitat. Els ensenyaments de música ajuden a formar no solament bons músics, sinó també millors persones i ciutadans.

Aquest projecte no té un caràcter assistencial. Encaixa perfectament amb la finalitat dels ensenyaments de música reglats en el sistema educatiu i proporciona una educació artística de qualitat. Es tracta d’adaptar, de facilitar l’accés al currículum, buscar alternatives metodològiques, incrementar els recursos, però en cap cas desvirtuar aquests ensenyaments que expedeixen títols oficials que capaciten per a l’exercici professional. Els alumnes amb discapacitats que superen els Ensenyaments Elementals gaudiran de les mateixes capacitats i competències que la resta d’alumnes.

Consisteix bàsicament en la reserva de places escolars de l’oferta general del centre, l’adaptació i individualització de les proves d’accés al primer curs de les Ensenyaments Elementals i el seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes seleccionats.

El projecte educatiu Tots músics, tots diferents ha estat autoritzat per la Conselleria d’Educació des del curs 2004-2005 i prorrogat anualment mitjançant una resolució de la Direcció General d’Ensenyament.