Select Page
Palau de la Música, ValÈncia

3 dies / 58 ponents
Anem a escoltar-nos

Jornada dia 23
12:30 Sala Martín i Soler:
Valor patrimonial de les Societats Musicals.

ConeIX 

Ferrán Escrivà

Musicòleg. Universitat Jaume I de Castelló

Doctor en música per la Universitat Politècnica de València amb la tesi Erudito, Pietas et Honor: Joan de Borja i la Música del seu temps (1533-1606). Professor superior de musicologia i director musical. Ha estat professor del CSMV (Tenerife). Actualment, compagina la docència i la investigació en la Universitat Jaume I i la docència i direcció musical a Oliva i Ròtova. Ha publicat en revistes com Revista de Musicología Scripta o en edicions com New perspectives on Early Music in Spain (Reichenberger, 2015), Hearing the City in Early Modern Europe (Brepols, 2017) o A Companion to Music in Rudolphine Prague (Brill, en premsa). És director de la revista Quadrivium. Revista de Musicología que publica AVAMUS. Ha organitzat, juntament amb Andrea Bombi, el congrés Interseccions. Congrés d’Història de la Música al País Valencià, octubre 2016 (edició d’actes, 2017). Pertany als grups internacionals d’investigació Música Rudolhpina i IHA-UJI (Iconografia i Història de l’Art).

Músics, mestres i oients: el factor humà en les històries de les societats musicals

El ric patrimoni cultural de les societats musicals valencianes, encara desconegut per a una gran part de la població, sovint enfosqueix altres aspectes patrimonials d’aquestes societats: les persones que treballen i tenen cura de les nostres bandes no mereixen l’atenció acadèmica deguda en molts dels relats històrics que omplen els currículums de les bandes. Els temes d’interés per als investigadors se centren, en l’actualitat, principalment en repertori (present i passat) i estils, arxius i patrimoni material, compositors, bandes i músics professionals, quedant en segon pla els estudis sociològics i pedagògics. Sens dubte, aquestes qüestions són rellevants per l’impacte i l’interés internacional, a més dels treballs de catalogació i recuperació d’arxius i fons musicals que són de primera necessitat. Propose en aquesta comunicació establir un punt vista a partir del qual enriquir les narratives sobre les històries de les bandes de música. Aquest punt està focalitzat en la investigació sobre el factor humà, especialment en l’entorn no professional. La perspectiva i generositat dels músics, directius, directors i oients queda, moltes vegades, en un segon pla en comparació amb els elements anteriorment citats. I aquesta comparació es torna pràcticament inexistent quan es contempla el patrocini públic o privat.