Select Page
Palau de la Música, ValÈncia

3 dies / 58 ponents
Anem a escoltar-nos

Jornada dia 23
12:30 Sala Rodrigo:
Música i festa. Trencant límits entre música clàssica i popular.

ConEIX 

José Rafael
Pascual Vilaplana

Director de la Banda Municipal de Bilbao.

Director i Compositor. Alumne de direcció de Jan Cober, Eugene Corporon, Karl Osterreicher i Hans Graf. Guanyador dels concursos internacionals de direcció del WMC de Kerkrade (1997) i de l’EBBA a Birmingham (2000). Director Titular de la Banda Municipal de Bilbao i principal director convidat de la Banda Simfònica Portuguesa de Porto (Portugal).

Aproximació a la història del repertori original per a banda.

Les bandes de música han constituït una entitat cultura de complicada classificació en l’esfera cultural i artística, des de la fi del segle XVIII fins a l’actualitat. En molts casos, el repertori que han interpretat bevia del folklore, de la música popular, i durant més de cent anys, de transcripcions d’obres simfòniques per a orquestra. En les últimes dècades, s’ha produït un canvi vertiginós cap a la programació d’obres originals molt actuals i amb una estètica, en la majoria de casos, molt definida més per interessos comercials que musicals. Amb açò, s’ha obviat un gran corpus de repertori original creat entre el segle XIX i durant tot el segle XX, el qual moltes vegades va passar desapercebut en la seua època i es molt desconegut per al públic actual. Amb aquesta comunicació es pretén reflexionar sobre la història d’aquest repertori original per a banda de grans autors, que ens servirà per a entendre la necessitat que té la cultura musical contemporània d’utilitzar la banda com un instrument peculiar i idiosincràtic. Utilitzant aquesta personalitat pròpia, la banda constitueix tota una entitat artística plena de potencial per a explotar, difondre, gaudir i ensenyar.