Select Page
Palau de la Música, ValÈncia

3 dies / 58 ponents
Anem a escoltar-nos

Jornada dia 23
9:00 Sala Rodrigo:
Ponència.
19:00 Sala Martín i Soler:
Al voltant d’una exposició.

ConEIX 

Salvador Astruells Moreno

Doctor en musicologia.

Salvador Astruells Moreno va acabar el 1996 el Grau Superior de Trompa al Conservatori Superior de Música de València. Ha actuat en diferents orquestres i ha realitzat diversos cursos de perfeccionament. Té l’Especialització Professional Universitària en Etnomusicologia i el Màster en Estètica i Creativitat Musical (dues titulacions organitzades per la Universitat de València en col·laboració amb el Conservatori Superior) i la llicenciatura en Història i Ciències de la Música per la Universitat de La Rioja. És doctor per la Universitat de València, amb excel·lent cum laude. Ha escrit articles sobre música en diverses publicacions. Ha impartit nombroses conferències, comunicacions i ponències relacionades amb les bandes de música. En l’actualitat és professor d’ensenyament secundari en l’especialitat de Música.

El fenòmen bandístic en la Comunitat Valenciana. Xifres per a la comprensió.

Amb l’inici de l’edat contemporània es van produir diversos canvis socials, polítics i culturals en tota Europa. Aquestes transformacions arriben amb cert retard a la Comunitat Valenciana, ja que la majoria de bandes de música civils començaren a crear-se a partir de la segona meitat del segle XIX. És cert que hi ha algunes agrupacions que es van crear a principis de la centúria decimonònica i inclús abans, però són fets molt aïllats.

Al llarg d’aquesta ponència analitzarem els factors que van influir en la creació de les distintes agrupacions de vent i percussió que es van formar a València, Alacant i Castelló. Els elements que hi van intervenir foren de tot tipus i no podem classificar a totes les bandes del mateix mode, ja que cada una té un influx molt distint del que puga tindre una altra. Aspectes militars, religiosos, polítics, socials i culturals, juntament amb el Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València, han fet que la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, creada l’any 1968, englobe en l’actualitat a un total aproximat de 560 agrupacions amb més de 40 000 músics i més de 60 000 alumnes en les diferents escoles d’educands.

Mitjançant aquestes dades realitzarem un estudi estadístic per províncies i comarques per a vore la repercussió d’aquest fenomen social i cultural. També estudiarem nombrosos exemples concrets i documentats per a analitzar els factors que van contribuir a la creació de diferents bandes de musical valencianes de caràcter aficionat.